۶ گام برای انتخاب یک اسم عالی برای استارت‌ آپ

۶ گام برای انتخاب یک اسم عالی برای استارت‌ آپ

چیزی که شما آن را مخاطره یا یک ماجراجویی به حساب می آورید شاید یکی از مهم ترین تصمیماتی باشد که توسط شما در اولین روزهای حیات یک شرکت گرفته می شود. در حقیقت نام یک شرکت به شما دیکته

فریم ورک اسکرام (Scrum)

فریم ورک اسکرام (Scrum)

اسکرام یک فریم وورک توسعه نرم افزار از سری متدهای تفکرAgile می باشد . اسکرام یک Framework یا فرآیند؟ مسئله این است در این موضوع کاملا بین متخصصان اسکرام دوگانگی وجود دارد. اشخاصی مانند کن شوئبر (مبدع اسکرام) دائما از