راه اندازی کسب و کار اینترنتی شما، ماموریت دیگری خواهد برای ما و این اطمینان را به شما می دهیم که در کنار اندوخته ای از تجارب تجاری شما با اتکا بر توانایی های فنی تیم توسعه، شما را تا چشم انداز موفقی همراهی کنیم.

فروشگاه اینترنتی آی پارا iShop

سامانه فروشگاهی آی پارا (iShop) در حال حاضر در حال توسعه می باشد و به زودی نسخه دموی آن در دسترس خواهد بود.