بازرگانی فرش رز

بازرگانی فرش رز

این وب سایت با استفاده از سامانه مدیریت محتوای اختصاصی آی پورتال (iPortal) پیاده شده است. عملکرد این وب سایت، به شکل نمایشگاهی برای معرفی انواع فرش و محصولات بازرگانی می باشد.

پیاده سازی: سامانه مدیریت محتوای آی پورتال (iPortal)

زبان برنامه نویسی: PHP

پایگاه داده: MySQL

تکنولوژی های وب: HTML-CSS-JQuery